Zpět do Archívu aktualit

Dotaz k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona

Dotaz k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona

Dotaz:
Jsme stavební firma a budeme provádět dodávky stavebních prací pro města a obce. Podle informace zveřejněné na internetu ČDS: „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ je doporučeno pro jistotu poskytovatele plnění, že nemá uplatnit režim přenesení daňové povinnosti, aby příjemce písemně prohlásil, že plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně a nebo, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Příjemce plnění nám poskytnul pouze svoje DIČ plátce. Jak máme postupovat - lze aplikovat režim přenesení daňové povinnosti i v tomto případě? DIČ jsme ověřili, obec je pod ním registrována jako plátce DPH.

Odpověď:
Ano, lze. Ze skutečnosti, že Vám příjemce plnění poskytnul svoje DIČ a je registrován jako plátce DPH, lze dovodit, že Vám tímto deklaruje, v jaké pozici bude vystupovat ve vztahu k vaší dodávce. Deklaruje tak, že bude vystupovat jako osoba povinná k dani (plátce). Příjemce plnění danou věc potvrzuje i tím, že akceptuje veškeré daňové doklady, které mu budete v souvislosti s těmito dodávkami vystavovat a na kterých uvádíte (podle § 92a odst. 2 zákona o DPH) i sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Zdroj: Česká daňová zpráva

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Reference

MATADOR Automotive Czech

MATADOR Automotive Czech

V letech 2000 až 2016 patřila mezi naše klienty celá řada tuzemských i zahraničních firem.

Rychlý kontakt

Pevná linka+420 326 214 000
+420 326 214 001
Fax+420 326 214 009
Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.