Zpět do Archívu aktualit

Na nejčastější firemní benefit - vzdělávání - lze získat dotace

Vzdělávání je již druhým rokem nejčastěji poskytovaným daňově zvýhodněným benefitem, který zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům. Vyplynulo to z výzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR a ING Pojišťovny1 z června letošního roku. Data ukazují, že vzdělávání jako benefit využívají i ty společnosti, u kterých se ekonomická situace letos zhoršila. Uvědomují si, že v nejisté ekonomické době je vzdělávání přínosem nejen pro zaměstnance, ale i pro samotné firmy. Zvyšuje odbornost, přispívá k vyšší efektivitě a umožňuje přizpůsobit se novým ekonomickým podmínkám. Zdroje pro financování tohoto benefitu mohou firmy čerpat také z prostředků Evropského sociálního fondu....Z Evropského sociálního fondu využívá Česká republika prostředky na zlepšení podmínek v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Jedna z oblastí programu je věnována právě vzdělávání zaměstnanců i zaměstnavatelů. Jejím cílem je zvýšení jejich dovedností a kompetencí,“ vysvětluje Jiří Kinský z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Pro firmy jsou investice do lidských zdrojů důležitou položkou jejich strategie. Zaměstnance tak nejen motivují, ale vytvářejí v něm dobrý pocit, že si jich zaměstnavatel váží a stojí mu za to do jeho vzdělávání a kariérního postupu investovat. HR specialisté si totiž uvědomují, že investovat do perspektivy stávajících zaměstnanců je výhodnější než neustále zaškolovat nové pracovní síly.
Na druhé straně chce zaměstnavatel udržet co nejnižší náklady na benefity. Z výše zmíněného výzkumu vyplynulo, že změna ekonomické situace má největší vliv na investice firem do vzdělávání – 17 % společností se zhoršenou situací plánuje snížení či úplné zrušení tohoto druhu investic. V roce 2012 vnímá svou situaci jako zhoršenou 27 % firem, což je o 10 % více než v loňském roce.
Pro mnohé firmy může být příležitostí grantový systém na firemní vzdělávání financovaný z Evropského sociálního fondu. „Aktuálně se koncem srpna uzavřela výzva na podávání grantových žádostí v oblasti Podnikového vzdělávání. V rámci této výzvy se rozdělí 350 milionů Kč pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a 350 milionů Kč pro velké firmy. O finanční podporu se přihlásilo celkem 1548 projektů v hodnotě 5,3 miliard Kč,“ prozradil Jiří Kinský.
Příkladem úspěšně investovaných prostředků Evropského sociálního fondu do oblasti firemního vzdělávání je projekt společnosti RETIGO z Rožnova pod Radhoštěm, která se zaměřuje na vývoj a výrobu gastronomických zařízení. „Růst firmy si vyžádal změny v oblasti managementu, v oblasti organizace práce a před námi se objevily nové požadavky na kompetence zaměstnanců. Bylo nezbytné vybavit management nejnovějšími poznatky a dovednostmi v oblasti strategického řízení, vedení i řízení lidí. Tyto změny se nám povedlo úspěšně nastavit také díky vzdělávacímu projektu financovanému z Evropského sociálního fondu,“ říká Marie Paculová, která měla realizaci projektu Rozvoj firemního vzdělávacího sytému a vzdělávání zaměstnanců ve firmě na starosti.


O Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost:
OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká republika čerpá prostředky z Evropského sociálno fondu. Ten již více než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet dobré podmínky na trhu práce.
Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je určena projektům, které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí s hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.
Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV. Působnost Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je časově ohraničena programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.

Zdroj: MPSV

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Reference

appe

appe

V letech 2000 až 2016 patřila mezi naše klienty celá řada tuzemských i zahraničních firem.

Rychlý kontakt

Pevná linka+420 326 214 000
+420 326 214 001
Fax+420 326 214 009
Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.