Zpět do Archívu aktualit

Nová pravidla zprůhlední nakládání s veřejným majetkem

Vláda projedná na své nejbližší schůzi možnosti zamezení potencionálnímu korupčnímu jednání při nakládání s veřejnými prostředky.

Hospodaření s majetkem obcí a krajů čekají přísnější pravidla. Novela zákona o obcích a o krajích vychází z vládní protikorupční strategiea snaží se zavést větší transparentnost do řešení majetkových otázek obcí a krajů. Posílit se má i odpovědnost za případnou způsobenou škodu.

 

Úředníci a volení zástupci by měli mít větší odpovědnost

V současnosti existuje povinnost úředníků či volených zástupců územních samosprávných celků vymáhat a nenechat promlčet škodu způsobenou dané obci či kraji. Není ale stanovena žádná přímá sankce za neplnění takových povinností. Obce pak častokrát nevymáhají nároky vzniklé z uzavřených smluv, které jsou následně promlčeny.

Vláda se nyní snaží nalézt mechanismus, který by vzniku takové škody zabránil. Jedním z nich je zejména rozšíření žalobního oprávnění státního zastupitelství. To by mohlo podávat žaloby na neplatnost smlouvy uzavřené samosprávou. Obdobné oprávnění by mohl mít i zastupitel příslušné samosprávy při podpoře jedné třetiny členů zastupitelstva. Takto by se mohl domáhat náhrady škody za územní samosprávný celek.

 

Zveřejňování informací pro vyšší transparentnost

Návrh z dílny ministerstva vnitra počítá také s povinným zveřejňováním výstupů z jednání zastupitelstva a ze schůzí rady či jmenovitým hlasováním členů zastupitelstev. Povinné by bylo také zveřejňování informací o uzavřených smlouvách o nakládání s majetkem. Rovněž by mělo dojít k posílení práv členů zastupitelstev na informace. Vzniknout by měly také seznamy, ve kterých by byla evidována zrušená správní rozhodnutí.

Materiál, o kterém bude tento týden jednat vláda, počítá mimo jiné také se zpřísněním povinnosti uplatňovat náhradu škody jménem územního samosprávného celku či se zavedením etických kodexů volených zástupců obcí a krajů.

Zdroj: Vláda ČR

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Reference

appe

appe

V letech 2000 až 2016 patřila mezi naše klienty celá řada tuzemských i zahraničních firem.

Rychlý kontakt

Pevná linka+420 326 214 000
+420 326 214 001
Fax+420 326 214 009
Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.