Zpět na Daňový kalendář

Daňový kalendář 2016

Upozornění na daňové povinnosti v jednotlivých měsících roku 2016.

LEDEN
pondělí 11.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za prosinec 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec
2015
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2015
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2015
– výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec 2015


ÚNOR
pondělí 1.
– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015
– daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2015
úterý 9.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň
a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
středa 24.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2016
– souhrnné hlášení za leden 2016
– kontrolní hlášení za leden 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016
pondělí 29.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016


BŘEZEN
úterý 1.
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
– odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu
podobných her za odvodové období 2015
pátek 11.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání oznámení platebního zprostředkovatele
– Oznámení platebního – podání oznámení dle § 38fa zákona o daních z příjmů
zprostředkovatele
(2)
pondělí 21.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za
zdaňovací období 2015
úterý 29.
– spotřební daň – daňové přiznání za únor 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2016
– souhrnné hlášení za únor 2016
– kontrolní hlášení za únor 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016
úterý 29.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016


DUBEN
pátek 1.
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací
období 2015
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok
2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
– podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015
pondělí 11.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016
středa 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2016
pondělí 25.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za březen 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2016
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016


KVĚTEN
pondělí 2.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016
úterý 10.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
středa 25.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2016
– souhrnné hlášení za duben 2016
– kontrolní hlášení za duben 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
(3)
úterý 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016
– daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)


ČERVEN
čtvrtek 9.
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
pátek 24.
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.
– spotřební daň – daňové přiznání za květen 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2016
– souhrnné hlášení za květen 2016
– kontrolní hlášení za květen 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016
čtvrtek 30.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016
– Oznámení FATCA – podání oznámení dle zákona č. 330/2014 Sb.


ČERVENEC
pátek 1.
– daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za
rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový
poradce
pondělí 11.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016
středa 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2016
pondělí 25.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2016
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
2016


SRPEN
pondělí 1.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
úterý 9.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
středa 24.
(4)
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2016
– souhrnné hlášení za červenec 2016
– kontrolní hlášení za červenec 2016
– spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec
2016
středa 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb
s daní vyšší než 5 000 Kč)
– pojistné – konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření
(opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)


ZÁŘÍ
pátek 9.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
úterý 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
pondělí 26.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za srpen 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2016
– souhrnné hlášení za srpen 2016
– kontrolní hlášení za srpen 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
2016
pátek 30.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016
– daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH


ŘÍJEN
pondělí 10.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016
čtvrtek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2016
úterý 25.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2016
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016
pondělí 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016
(5)
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona
o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti
o zrušení nebo změnu skupinové registrace


LISTOPAD
středa 9.
– spotřební daň – splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
čtvrtek 24.
– spotřební daň – splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2016
– souhrnné hlášení za říjen 2016
– kontrolní hlášení za říjen 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016
středa 30.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016
– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)


PROSINEC
pondělí 12.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň
(nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně,
je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů
a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se
dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
úterý 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
úterý 27.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2016
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2016
– souhrnné hlášení za listopad 2016
– kontrolní hlášení za listopad 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad
2016


Zavolejte nám, položte dotaz, sjednejte si schůzku prostřednictví formuláře, zadejte nezávaznou poptávku pomocí Kontaktního průvodce. Rádi Vám poskytneme odborné služby v oblasti účetnictví, mezd a personální agendy.

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Reference

Velké Bílovice

Velké Bílovice

Mezi naše klienty v oblasti dotačního poradenství patří také celá řada obcí Čech a Moravy.

Rychlý kontakt

Pevná linka+420 326 214 000
+420 326 214 001
Fax+420 326 214 009
Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.