Zpět na Daňový kalendář

Daňový kalendář 2015

Upozornění na daňové povinnosti v jednotlivých měsících roku 2015.

LEDEN
pátek 9.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 26.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 26.
– spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec
2014
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
– výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec


ÚNOR
pondělí 2.
– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014
– daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2014
pondělí 9.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň
a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 24.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
– souhrnné hlášení za leden
– výpis z evidence za leden
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015


BŘEZEN
pondělí 2.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
– odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu
podobných her za odvodové období 2014
čtvrtek 12.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání oznámení platebního zprostředkovatele
(2)
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za
zdaňovací období 2014
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za únor 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor
– souhrnné hlášení za únor
– výpis z evidence za únor
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015
pátek 27.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015


DUBEN
středa 1.
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací
období 2014
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok
2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
– podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014
čtvrtek 9.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015
pondělí 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2015
pátek 24.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.
– spotřební daň – daňové přiznání za březen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
– výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015
čtvrtek 30.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015


KVĚTEN
pondělí 11.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2015
(3)
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben
– souhrnné hlášení za duben
– výpis z evidence za duben
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben
2015


ČERVEN
pondělí 1.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015
– daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
úterý 9.
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 24.
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za květen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen
– souhrnné hlášení za květen
– výpis z evidence za květen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015
úterý 30.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015


ČERVENEC
středa 1.
– daň z příjmů – podání přiznání k dani
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za
rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový
poradce
pátek 10.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015
pondělí 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2015
pondělí 27.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
– výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
2015
(4)
pátek 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015


SRPEN
pondělí 10.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 24.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červenec 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok)
úterý 25.
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec
– souhrnné hlášení za červenec
– výpis z evidence za červenec
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec
2015
pondělí 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb
s daní vyšší než 5 000 Kč)


ZÁŘÍ
středa 9.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
čtvrtek 24.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen
– souhrnné hlášení za srpen
– výpis z evidence za srpen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
2015
středa 30.
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do
jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015


ŘÍJEN
pondělí 12.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015
úterý 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost
zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení
podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2015
(5)
pondělí 26.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
– výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015


LISTOPAD
pondělí 2.
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona
o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti
o zrušení nebo změnu skupinové registrace
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015
pondělí 9.
– spotřební daň – splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok)
– spotřební daň – splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen
– souhrnné hlášení za říjen
– výpis z evidence za říjen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015
pondělí 30.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015
– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)


PROSINEC
čtvrtek 10.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň
(nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně,
je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů
a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se
dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
pondělí 21.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015
a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 28.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad
– souhrnné hlášení za listopad
– výpis z evidence za listopad
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad
2015
čtvrtek 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015


Zavolejte nám, položte dotaz, sjednejte si schůzku prostřednictví formuláře, zadejte nezávaznou poptávku pomocí Kontaktního průvodce. Rádi Vám poskytneme odborné služby v oblasti účetnictví, mezd a personální agendy.

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Reference

TPCA

TPCA

V letech 2000 až 2016 jsme v oblasti zpracování mzdové agendy zpracovávali mzdy pro pracovníky různých významných podniků.

Rychlý kontakt

Pevná linka+420 326 214 000
+420 326 214 001
Fax+420 326 214 009
Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.