Finanční analýza a poradenství

Má Vaše firma finanční potíže, ale neznáte přesný důvod? Hledáte cestu k ozdravení podniku, finančního poradce, který umí nabídnout opravdu efektivní řešení finanční situace podniku? Obraťte se na nás a využijte profesionální finanční analýzy a poradenství. 

Poradenství a finanční analýza přináší na hospodaření podniku nový pohled zvenčí.

Vždy vycházíme z vyhodnocení důkladné finanční analýzy, což zaručuje, že dostanete vždy přesně to, co potřebujete. Finanční analýza podniku přinese důležité informace (management, majitel, investor, banka) a pomůže odhalit silná a slabá místa ve finančním hospodaření firmy. Výsledky finanční analýzy slouží jako podklad pro volbu strategie, rozvoj a plánování peněžních toků.

 

Finanční analýza

Obsah finanční analýzy tvoří komplexní posouzení finanční a ekonomické situace podniku. Finanční analýza zahrnuje následující oblasti: 

 • analýza finanční situace podniku pomocí poměrových ukazatelů, pyramidálních rozkladů a bonitních i bankrotních modelů,
 • finanční analýzy a hodnocení majetkové a kapitálové struktury podniku,
 • identifikace finanční situace podniku, jeho silných i slabých stránek,
 • finanční hospodaření podniku, časové zobrazení vývoje,
 • odhalení rezerv v provozní i investiční činnosti podniku,
 • příčiny negativních či pozitivních vývojových trendů,
 • analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku,
 • hodnocení struktury finančních nákladů a výnosů,
 • odhalení problémů a chybné hodnoty ukazatelů.

Výstupem finanční analýzy je komplexní posouzení finanční situace podniku jako podklad pro tvorbu budoucí finanční strategie.

 

Metodika finanční analýzy podniku

Základní metodikou finanční analýzy jsou poměrové ukazatele v tomto členění: 

 • struktura zdrojů financování - poměřují finanční strukturu společnosti z dlouhodobého hlediska a slouží jako indikátory rizika podniku při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů (včetně zadluženosti, krytí stálých aktiv a zdrojům odpovídající struktura majetku)
 • likvidita - ukazuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky
 • aktivita podniku - měří efektivnost činnosti podniku a využívání zdrojů v závislosti na rychlosti obratu
 • rentabilita (výnosnost) kapitálu a odbytu - hodnotí úspěšnost podniku ve vztahu k použitým zdrojům
 • struktura výnosů a struktura nákladů - stanoví podíl jednotlivých složek nákladů a výnosů na jejich celkovém objemu
 • produktivita podniku - sleduje efektivitu použitých zdrojů
 • ukazatele tržní hodnoty a kapitálového trhu - hodnotí podnik z hlediska zájmů současných i budoucích akcionářů
 • globální index - zobrazuje celkovou finančně ekonomickou situaci podniku

Finanční analýzy a ekonomické poradenství není určeno pouze pro velké korporace. Pojmy jako rentabilita nebo solventnost by měl sledovat každý podnik, který má zájem o optimalizaci procesu. Máte i Vy přehled o aktuálním finančním zdraví Vašeho podniku?


Zavolejte nám, položte dotaz, sjednejte si schůzku prostřednictví formuláře, zadejte nezávaznou poptávku pomocí Kontaktního průvodce. Rádi Vám poskytneme odborné služby v oblasti účetnictví, mezd a personální agendy.

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Reference

Rohatsko

Rohatsko

Mezi naše klienty v oblasti dotačního poradenství patří také celá řada obcí Čech a Moravy.

Rychlý kontakt

Pevná linka+420 326 214 000
+420 326 214 001
Fax+420 326 214 009
Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.