Dotace z fondů EU

Zajistíme Vám dotace na podnikání (dotace z EU) mnohem snadněji, než to dokážete vy sami. Žádost o dotace z EU nemusí být kladně vyřízena jen proto, že obsahuje drobné formální chyby. V takovém případě by bylo Vaše úsilí zbytečné.

 

Jak získat dotaci z Evropské unie?

Proces získání peněz ze strukturálních fondů EU je časově i administrativně velmi náročný. Velmi pečlivě zvažte, zda se do tohoto procesu chcete pustit sami. V opačném případě se raději obraťte na nás. 

Máme dostatečné zkušenosti a víme, jak z fondu EU dotace získat.

Pro úspěšné posouzení dotační žádosti řídícím orgánem je důležité řádně připravit podklady, které budou projekt charakterizovat přesnými čísly a budou obsahovat vhodně volené podpůrné argumenty a dokumenty

Vzhledem k častému převisu poptávky po dotacích EU dochází k situaci, kdy řídící orgán vyřadí z dalšího hodnocení i velmi kvalitní projekt, ve kterém se nachází pouze malá formální chyba ve zpracování (chybějící datum, podpis, příloha). Naše letité zkušenosti jsou zárukou kvalitní přípravy zpracování žádosti o dotaci EU.

 

Zpracování žádosti o dotaci z fondů EU

V rámci služeb dotační poradenství Vám zajistíme: 

  • vypracování žádosti o dotaci,
  • zpracování povinných příloh k žádosti,
  • přepracování neúspěšné žádosti o dotaci,
  • vypracování projektu včetně podnikatelského záměru,
  • vypracování Feasibility study (FS, studie proveditelnosti),
  • vypracování Cost-benefit analýzy (CBA, analýza nákladů a přínosů).

Feasibility Study (studie proveditelnosti)

Feasibility Study je nástrojem pro zdůvodnění investice do projektu z ekonomického a technického hlediska a prokázání schopnosti zadavatele projekt realizovat a následně jej zdařile provozovat. Feasibility Study dokládá, zda byla identifikována rizika, byla vybrána nejlepší možná varianta, zda byla prokázána trvalá udržitelnost investice a další. 

Úspěšně zpracované projekty na dotace z fondu EU umožnily našim klientům realizovat investice v celkové výši 1,595 miliardy CZK. Při zpracování žádostí o dotaci EU těžíme z dlouholeté zkušenosti a odbornosti, využijte je i Vy. 

Poskytujeme analýzy, plánování a profesionální poradenské služby, pomůžeme Vám! Nabízíme také podporu pro start-up projekty a začínající podnikatele formou poradenství zdarma!


Zavolejte nám, položte dotaz, sjednejte si schůzku prostřednictví formuláře, zadejte nezávaznou poptávku pomocí Kontaktního průvodce. Rádi Vám poskytneme odborné služby v oblasti účetnictví, mezd a personální agendy.

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.