Krizový management podniku

Podniková krize je standardním jevem každého systému, založeném na volné obchodní soutěži.

Důležitým momentem je včasné odhalení nepříznivých trendů a rychlý zásah do strategie tak, aby se opět upevnila ztracená konkurenceschopnost a nastartoval růst.Problémem malých a středních podniků je dlouhodobá nepřipravenost a chybějící plán, jakým způsobem krizi zvládnout.

 Pokud krize podniku nastane, je nutné co nejrychleji nastartovat změnu nepříznivého trendu. Je nezbytné provést následující kroky: 

 

  • Analýza výchozího stavu

V této fázi je nezbytné co nejpřesněji zmapovat výchozí situaci podniku, navrhnout účinná opatření a postup při jejich aplikaci

  • Zastavení nepříznivého trendu

Vhodnými operativními zásahy musíme provést taková opatření, která v co nejkratší době zajistí zastavení nepříznivého trendu. V této fázi je také dobré připravovat formulaci nové dlohodobé strategie.

  • Dílčí hodnocení

V krizovém období nabývájí na významu controllingové aktivity, které vyhodnocují dosažené cíle, porovnávají s plánem a navrhují korekce a opatření. Dílčí hodnocení je přínosné realizovat v krátkých časových intervalech podle povahy podniku (týden, měsíc).

  • Restrukturalizace

Zde tvoříme střednědobou a dlouhodobou strategii tak, aby byla zajištěna stabilita a prosperita podniku.


Zavolejte nám, položte dotaz, sjednejte si schůzku prostřednictví formuláře, zadejte nezávaznou poptávku pomocí Kontaktního průvodce. Rádi Vám poskytneme odborné služby v oblasti účetnictví, mezd a personální agendy.

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.