Mzdový audit a poradenství

Mzdový audit je přínosem pro firmy bez rozdílu velikosti. Důsledná kontrola mzdového účetnictví je vhodná pro společnosti, které chtějí začít využívat outsourcing mezd, ale i pro firmy, kteří mají vlastní mzdovou účtárnu.  

Výsledkem mzdového auditu je odhalení chyb a neefektivních procesů, doporučení změn a pomoc s jejich realizací.

 

Proč nezávislý mzdový audit?

Mzdový audit je interní prověrka mzdového účetnictví a způsobu zpracování mezd, jenž je předmětem kontroly dotčených orgánů: finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, úřad práce, případně další úřady státní správy. 

Nechte si prověřit výsledky práce své mzdové účtárny! Ukážeme Vám její skutečný stav a odhalíme skryté rezervy:  

 • Odhalíme případné nedostatky, plynoucí z aplikace již neaktuálních legislativních norem, nebo chyby v samotných výpočtech mezd a povinných odvodů.
 • Ukážeme vám, jaké informace ze mzdové a personální agendy a jakým způsobem můžete využít, například jako podklad pro řízení vaší firmy.
 • S rozvojem technologií a s návaznou změnou organizace práce můžeme v krátké době realizovat nezanedbatelné úspory v podpůrných firemních procesech.
 • Prověříme vaši mzdovou agendu na úrovni procesů, samotného zpracování mezd, reportingu až po správnost výplat, soulad s aktuální legislativou a odesílání mezd na účty vašich zaměstnanců.
 • Předejdeme vzniku chyb a příčin sporů se zaměstnanci při nesprávném výpočtu mezd.
 • Odhalíme chyby při zpracování mezd a zamezíme vzniknu nedoplatků, penále a dalších nepříjemností.

Mzdový audit oslovuje management s cílem dosažení úspor, efektivního využití technologií a kvality zpracování mezd.

Mzdový audit je kontrola, prověření a optimalizace chodu mzdové účtárny:

V rámci auditu mezd se nezaměřujeme pouze na dokumentaci, výpočty mezd a legislativu. Zajímají nás také interní procesy a postupy Vašich zaměstnanců: 

 • Oběh dokumentů a procesů při zpracování mezd s případným doporučením jejich optimalizace.
 • Způsob vedení pracovně-právní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody, atd.).
 • Výpočet mezd včetně náhrad za dovolenou a překážek v práci.
 • Plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.
 • Výpočet a odvody záloh na daň, roční zúčtování a srážková daň.
 • Správnost vedení mzdových a důchodových listů.
 • Správnost zdanění zaměstnaneckých benefitů.
 • Poskytování cestovních náhrad.
 • Plnění povinností při zaměstnávání cizinců.
 • Odvody sociálního a zdravotního pojištění.
 • Dodržování příplatků, odměn a limitů práce přesčas.
 • Výpočet průměrného výdělku a srážek ze mzdy.
 • Splatnosti a výplaty mezd.

Nabízíme víc než kontrolu mezd

Objednejte si mzdový audit a obdržíte objektivní stanovisko nezávislého mzdového specialisty, který bude obsahovat zhodnoceni současného stavu mzdového oddělení a doporučení Vašim mzdovým účetním.

Využijte nezávislý mzdový audit a předejděte zbytečným sankcím! Pokud si budete přát, nabídneme Vám službu supervize mezd a staneme se garantem bezchybného zpracování mezd, nebo pro Vás zajistíme zpracování mezd v jiné vhodné formě.


Zavolejte nám, položte dotaz, sjednejte si schůzku prostřednictví formuláře, zadejte nezávaznou poptávku pomocí Kontaktního průvodce. Rádi Vám poskytneme odborné služby v oblasti účetnictví, mezd a personální agendy.

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.